Pumpar med höga tryck och flöden för industriell rengöring

Pumpar med höga tryck och flöden för industriell rengöring Rostfria högtryckstvättspumpar för användning med rent vatten, lösningsmedel, avfettningsmedel eller tvättlösningar. Kan användas med varmt vatten upp till 90 ºC.

ATEX -certifierade pumpar, kan användas i potentiellt farliga miljöer.

Pumparna innehåller en väl beprövad, pålitlig luftventil med en utformning som garanterar en mycket effektiv avledning av kall luft så att ingen isbildning sker vilket betyder att driftstopp vid pumpning under lång tid undviks. Lämplig för intensiv rengöring.

Ytrengöringspumpar i rostfritt stål för användning med vanliga öppna fat med rent vatten, lösningsmedel, avfettningsmedel eller tvättlösningar. Kan användas med varmt vatten upp till 90 ºC.

Användningsområden

Högtryckstvättning av
• Marin och varv
• Offshore
• Olja och gas
• Gruvdrift
• Byggen
• Jordbruk
• Servicebilar

Med kallt eller varmt vatten att ta bort:
• Olja
• Fett
• Värmebeständiga ämnen

Läs mer i broschyren

Broschyr (PDF)

Läs mer i broschyren

Alentec & Orion AB • Flow Division kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB