Membranpumpar | DirectFlo®

Membranpumpar DirectFlo® utgör den ideala lösningen för applikationer som efterfrågar en både kompakt och högeffektiv pumpkapacitet, med flödeshastigheter upp till 250 liter per minut.

Pumparna är utrustade med en innovativ design, där vätskan tillåts passera genom pumpens centrum medan tryckluft appliceras externt på membranen. Denna konstruktion bidrar till en signifikant reducering av luftförbrukningen i jämförelse med liknande produkter från andra tillverkare, vid motsvarande flödeshastigheter.

Med ett löfte om branschledande effektivitet och en exceptionell livslängd, är DirectFlo-seriens membranpumpar skräddarsydda för att möta kraven i en brett spektrum av industriella tillämpningar.
Mindre pulsationer jämfört med konkurrenterna
Låg luftförbrukning, sparar elektricitet, pengar och miljö
Lätt att underhålla, service kan utföras för att koppla loss pumpen

DirectFlo® 1"

Läs vidare →

DirectFlo® 1

DirectFlo® 1/2"

Läs vidare →

DirectFlo® 1/2

DirectFlo® 1/4"

Läs vidare →

DirectFlo® 1/4

Katalog DirectFlo®

Katalog (PDF) →

OrionFlow • Samoa Industrial kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB